Trappstädning

Följande ingår när du, ditt företag eller förening väljer Kristallrent som er leverantör för rengöring av trappor och trapphus i Stockholm.

Upplever du en hel del trafik i ditt trapphus? Ibland kan lera eller regn skapa hala och farliga situationer som kan leda till fall och personskada. Håll dina hyresgäster och personal säkra genom att hålla trapphuset rent.

Typiskt veckounderhållsprogram

Ett standard rengöringsprogram kommer att genomföras vid varje besök som kan bestå av:

 • Sopa rent och avlägsna damm , skräp och småsaker skräp från trappan och alla andra hårda golvytor.
 • Använda miljövänligt rengöringsmedel , våttorkning och skurning ( om det behövs) på trappor , och alla andra hårda golvytor.
 • Svabba och tvätta främre och bakre trappsteg.
 • Säkerställa en torr yta.
 • Rengöra och polera dörrlås, knappsats, bricklås.
 • Rengöra och polera all entréglas.
 • Rengöra och polera glasdörrar, metalldörrar, trädörrar och karmar.
 • Dammsuga alla dörrmattor, där det finns strömförsörjning, annars sopa rent.
 • Damma av och polera alla räcken och ledstänger, inklusive eventuella ornament.
 • Damma av och torka av alla lister och golvlister.
 • Sopa och göra rent vid eventuellt internt sopområde.
 • Rengöra och polera handtag och hand- och fotplattor på dörrar.
 • Sopa och hålla fritt från skräp vid och från eventuella underjordiska / interna bil-parkeringsplatser.
 • Signera checklistan för utförda städmoment samt start- och sluttid.
 • Rapportera alla avvikelser angående fastigheten till närmaste ansvarig.

Typisk månatlig underhållsprogram

 • Damma av och torka rent alla armaturer, ta bort fula märken och spår av insekter.
 • Rengöra och polera alla glasrutor och eventuella speglar.
 • Desinficera eventuellt internt sopområde.
 • Signera checklistan för utförda städmoment samt start- och sluttid.
 • Rapportera alla avvikelser angående fastigheten till närmaste ansvarig.

Fakturering/betalning

 • Endast betalning via faktura.
 • Fakturan skickar vi via e-post alternativt med posten och man betalar i efterskott.